Banner
Banner
Banner
Banner
1
2
-7%
43.000.000 40.000.000
-11%
45.000.000 40.000.000
-9%
22.000.000 20.000.000
-9%
77.000.000 70.000.000
Liên hệ để báo giá
-11%

Máy In A0 Đã Qua Sử Dụng

MÁY IN HP DESIGNJET 500 42-IN PRINTER

18.000.000 16.000.000
-5%
42.000.000 40.000.000
-17%
30.000.000 25.000.000
3
4
-14%

Cho Thuê Máy In Khổ Lớn

MÁY IN HP DESIGNJET 500 42-IN

3.500.000 3.000.000
-7%

Cho Thuê Máy In Khổ Lớn

MÁY IN HP DESIGNJET T795 44INCH

4.500.000 4.200.000
-6%

Cho Thuê Máy In Khổ Lớn

MÁY IN HP DESIGNJET T610 44-IN

3.200.000 3.000.000
-5%

Cho Thuê Máy In Khổ Lớn

MÁY IN HP DESIGNJET T1300PS 44-IN 2 ROLL

5.500.000 5.200.000
-5%

Cho Thuê Máy In Khổ Lớn

MÁY IN HP DESIGNJET T790 44-IN

4.200.000 4.000.000
-4%

Cho Thuê Máy In Khổ Lớn

MÁY IN HP DESIGNJET T1200 44-IN

4.600.000 4.400.000
-9%

Cho Thuê Máy In Khổ Lớn

MÁY IN HP DESIGNJET T1500 36-IN 2 ROLL

5.500.000 5.000.000
-7%

Cho Thuê Máy In Khổ Lớn

MÁY IN HP DESIGNJET T920PS 36-IN

4.500.000 4.200.000

VIDEO